Het bestuur

 Het bestuur: de kern van evenementen

Onze VZW kent vele medewerkers, maar een 5-tal mensen leiden onze organisatie, bepalen al wat er plaats vindt en zorgen voor tal van schitterende evenementen.
Wie zijn deze mensen nu vraagt u zich waarschijnlijk af?

Wel, deze 5 personen zetten zich met hart en ziel in (samen met familie, vrienden, leden van de organisatie en de opkomende jeugd) om kinderen met ernstige ziekten een sprankje hoop te geven. Hun hartje leeft op bij het zien van die blije gezichtjes die ze kunnen teweeg brengen.

Dankzij haar expertise in de zakenwereld, is Veronique Santens een ware troef als voorzitster van onze VZW. Deze vrouw van 1000 talenten zal je in de omstreken vaak voorbijgaan zonder dat je het beseft. Sportief als ze is, besteedt ze namelijk enorm veel tijd aan lopen, fietsen en zwemmen. En als je denkt dat daarmee het verhaal uit is, dan heb je het mis. Na al dat werk en sport maakt Veronique ook nog veel tijd voor haar geliefde echtgenoot en hun 5 kinderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vrouw zeer geëmotioneerd is door de miserie van zieke kindertjes. Naast haar functie in onze vereniging heeft ze immers nog het meterschap op zich genomen van VZW De Okkernoot.

 

Brigitte Limbourg staat samen met haar echtgenoot en hun oudste zoon dagelijks paraat in hun bloemmolen. Sinds kort engageert ze zich ook om een bijdrage te leveren in de gemeentepolitiek van Gooik. Deze sterke zakenvrouw staat dan ook stevig in haar schoenen en weet  keer op keer hoe ze haar mening naar de buitenwereld dient te brengen. Dit doet ze ook binnen de organisatie, wat een enorme aanwinst is.

Ook Ronny Raveydts heeft alle dagen de handen vol met het runnen van zijn eigen bedrijf. Raveydts Metaal biedt letterlijk “ijzer-sterke kwaliteitsgaranties”. Het is ook met die leuze dat deze man zich ten volle inzet voor het goede doel. Zie je hem, bereid je dan  maar voor op wat grappen en grollen. Maar moet er gewerkt worden, dan laat Ronny zijn spieren rollen.

 

Als elektricien heeft Fons Boulangier een grondige technische kennis van zaken. Op zijn steun en expertise kan  dan ook gerekend worden wanneer evenementen in elkaar moeten worden getimmerd. Je treft hem vaak aan op de sites voor en na, wanneer de voornaamste logistieke bezigheden dienen plaats te vinden. Hoor je de zin: “Moet er nog licht zijn?” , dan zal deze man er zeker en vast mee gemoeid zijn.

Het vijfde lid van het bestuur is de secretaris, Philip Neerinckx. Ook hij is erg actief in het verenigingsleven. Je zal hem dan ook vaak aantreffen op voetbalvelden als trainer of toeschouwer. Niet enkel voetbal houdt deze man in zijn greep, ook toneel is hem niet vreemd. Moet er nog een rol gespeeld worden of regisseert hij alles zelf. Een ding moeten we dan ook zeker zeggen: Deze man heeft een enorm oog op detail wanneer het aankomt op organiseren. Niets zal hem ontgaan.

De 5 personen die hierboven kort werden beschreven, vullen elkaar perfect aan in de organisatie. Elk met zijn talent, kennis of ervaring levert een meerwaarde in het geheel. Samen willen ze heel wat kinderwensen in vervulling laten gaan en hierdoor zijn ze dan ook al jaren het kloppende hart van VZW Mensen Helpen Mensen Pajottenland.