De Organisatie

VZW Mensen Helpen Mensen
Vrijwilligers met het hart op de juiste plaats

Onze VZW kort voorgesteld

Bij elke organisatie staat onze vzw Mensen helpen Mensen Pajottenland klaar om zich in te zetten voor het goede doel. We spreken hier over een vereniging die bestaat uit 13 bestuursleden samen met een 150-tal vrijwillige medewerkers, waar we telken male op kunnen rekenen wanneer ze broodnodig zijn. Sinds de oprichting heeft onze vereniging al heel wat succesvolle organisaties op haar actief staan en heeft ze intussen al enorme bedragen gespendeerd aan tal van individuele en gegroepeerde projecten en dit om kinderkankerpatiënten en kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte te helpen bij de bestrijding en de verwerking van hun ziekte.

Onze Doelstellingen

De vereniging biedt zowel financiële als materiële steun aan kinderen die aan een ernstige en langdurige ziekte lijden en eveneens aan de kinderkankerafdelingen van de ziekenhuizen AZ Jette, UZ Leuven. Alle aankopen van praktische en alledaagse dingen worden door de vzw zelf beheerd en opgevolgd. Deze aankopen variëren sterk volgens de vraag. Grotendeels gaat het om materiaal waar meestal geen geld voorzien is in de budgetten van de ziekenhuizen en de mutualiteiten, gaande van video’s, DVD’s, TV’s, laptops met spelprogramma’s, kleine frigo’s, continue nieuw speelgoed, rolstoelen, uitstappen naar pretparken, bijwonen van musicals tot didactisch materiaal voor al die kinderafdelingen. Er wordt eveneens een grote financiële bijdrage geleverd aan de uitbouw van alle palliatieve centra in Vlaanderen. Het gaat dus om eenvoudige zaken die het leven van de patiënten wel een stuk aangenamer maken.

Met het hart op de juiste plaats !

Mensen en vooral kinderen helpen in moeilijke momenten, geeft aan elk lid van onze vereniging een goed gevoel. De evenementen die door ons georganiseerd worden, hebben als voorname doel om geld in te zamelen met als doel de kinderen gelukkig te maken. Daarbovenop trachten we mensen er zich van bewust te maken dat ook zij deze kinderen kunnen gelukkig maken, dat ook zij ze de nodige kansen kunnen geven. Wat alle medewerkers van VZW Mensen Helpen Mensen doen, dat is oprecht iets om fier op te zijn!